17 Temmuz 2018
Tartışmalar bağlamında söyleyelim ki, stratejik siyaset ve tutumu taktik siyaset yerine koyarak, taktik siyaseti inkâr derekesinde kısırlaştırıp kuşa çeviren hatalı yaklaşımlar gibi, taktik siyaseti abartarak stratejik yaklaşımın yerine koyan hatalı yaklaşımlara da rastlamak mümkündür. Birine sol dersek, diğeri de sağdır. Lakin ikisi de hatalıdır. Doğru anlayış, strateji ile taktiğin pozitif uyumunu kuran, ikisini de reddetmeden ve karşı karşıya koymadan önemseyen, taktiğin stratejiye hizmet ettiğini düşünen ama stratejinin de mutlaka taktiğe muhtaç olduğunu gören, dolayısıyla da stratejiden bağımsız olmayan ve onu zedelemeyen taktik siyaseti haklı olarak benimseyip uygulayan anlayış veya yaklaşımdır…
Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte geniş halk kitlelerini sararak yaşanan yoğun politik atmosfer pek haklı olarak olağan ölçülerine doğru çekildi. Geniş kitleler ve burjuva muhalefetin yoğun siyaset dinamizmi için reel durum böyle olmasına karşın; sosyalist, devrimci ve demokratik güçler için mücadelenin sadece taktiksel bir siyaset parçası olan seçimler süreci bitmiş ama siyasi iktidar mücadelesi ve ona bağlı mücadele ve örgütlenme görevleri kapsamındaki sınıf mücadelesi tüm canlılığı ve geçerliliğiyle devam etmektedir HABER MERKEZİ(17.07.2018)-İkili burjuva seçimler sonuçlandı. Her yarış ve mücadelede olduğu gibi, kazananlar ve kaybedenler oldu. Kimileri kutlamalarla sevinçlere boğuldu, kimileri üzüntüye… Kimileri…
Onlar ise Nisan güneşinin sarı sıcak renginde, mavinin engin sonsuzluğunda bin bir tonunda, ağacın yeşil yaprağında, kuşların kanat çırpşlarında, çiçeklerin kokusunda, doğanın diyardan diyara dolaşan özgürlük çağrısındadlar, çocukların gülüşlerinde iyi ve güzel şeyler için yaşanılıyorsa onlar hep iyi ve güzel şeyler için yaşadılar HABER MERKEZİ(13.07.2018)-Sınırları aşmak öğretilmiş rollerin dışına çıkmak dayatılan dünyanın ötesinde başka bir dünyaya kap açmaktır. Bireyin devrimcileşme süreci sancılı bir süreçtir, kapitalizmin dayatmış olduğu külturle birlikte bireyin devrimcileşme aşaması alışkanlıklardan kopmak tabiki kolay olmuyor ve kendisiyle birlikte getirmiş olduğu küçük burjuva özelliklerin toplamı kollektif içerisinde nicelden nitelige…
Haziran seçimlerinin bizlere dayattığı tek gerçeklik, oluşturulan geniş demokratik cephe ve birlikteliğin daha da büyütülmesi ve toplumsal mücadelenin bütün alanlarında hayata geçirilerek ve sokak mücadelesinin merkeze koyulduğu bir toplumsal mücadele hattının yaratılmasıdır. Spartaküs’lerden Demirci Kawa’lara, Pir Sultan’lardan Börklüce Mustafa’lara ve oradan da Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Mazlum Doğan’lara ve komünist önder İbrahim Kaypakkaya’dan yüzlerce ve binlerce kutup yıldızına kadar sömürü ve zorbalık düzenine nasıl başkaldırdıysak onların mirasçıları olarak bugünde aynı cüretle ve kararlılıkla başkaldırmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz HABER MERKEZİ(01.07.2018)-24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir…
17 komünist/devrimcinin Dersim-Mercanlar’da ölümsüzleşmelerinin 13.yıldönümü dolayısı ile ADHK yazılı bir açıklama yaptı. ‘’Sınıf mücadelesine adanmış yaşam 17’ler’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ(16.06.2018)-‘’Devrim ve sosyalizm mücadelesi tarihimiz, faşist Türk egemen sınıfları tarafından alçakça işlenmiş katliamların sayısız örnekleriyle doludur. 17 Haziran 2005, bu katliamlardan birine daha tanıklık etti. Sınıf mücadelesi ekseninde mücadele yürüten devrimci, sosyalist hareket ve partilerin tasfiye ile karșı karșıya kaldıḡı, halk kitlelerinin alternatif bir ҫıkıș beklediḡi bir dönemde, militan bir atılganlıkla toparlanıp ataḡa geҫen 17’ler ve yoldașları; fașist diktatörlük iҫin ciddi bir tehlike…
Maoizm adına Maoizm’in eksik ya da yanlış savunulması, Maoist görüşler adına her biri etkili bir silah olan bu görüşlerin cılızlaştırılıp zayıflatılarak propaganda edilmesi, değişim ve ilerlemenin teorik temeli olan doğrular/doğru fikirler adına bu fikirlerin bütünlüğünden koparılarak tek yanlı ya da kısmen sunulup tartışmalı duruma düşürülmesi, siyasi geriliğin objektif tahrifleridir ki, bunlara kayıtsız kalınamaz. Doğru ya da devrimci fikirlerin savunulması erdemli bir davranış, saygın bir çaba, sürdürülmesi gereken gayedir HABER MERKEZİ(13.06.2018)-Konuyla bağlantısı tartışmalı olsa da kısa bir hatırlatma ya da eleştirel uyarı ile giriş yapmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Zira bağımsız görünen…
Devrimin başarılı örgütlenebilmesi için burjuvazinin ve onun bilumum temsilcilerinin sahtekârlıkları, yalanları ve ikiyüzlülükleri en geniş şekilde halka anlatılmalıdır. Derli toplu bir plan, politikalar ve çaplı kampanyalarla halk bu benzeri konularda uyarılmalıdır. Kitle çalışmaları yürütülürken özellikle gerici sınıfların yalan ve hilelere dayanan bu politikalarının teşhir edilmesi devrimin başarısına gidecek önemli bir yoldur. Kitlelerin aydınlatılmamış bilinçleri gericiliği beslemekten ve gericiliği ayakta tutmaktan başka bir işe yaramaz. O halde gericiliğin dayandığı direklerin yıkılması için daha planlı, programlı ve aktif şekilde çalışmalıyız HABER MERKEZİ(12.06.2018)-Millilik ve milliyetçilik üzerine propaganda yapmak ve bu kavramlarla övünmek öteden…
‘68 Hareketi sürecinde mayalanan, 15-16 Haziran İşçi Direnişi dersleriyle kopuşa dönüşen BPKD’nin ürünü Kaypakkaya çizgisi, ilerleyen tarihsel koşullara uygun sentezleriyle, ideolojik olarak keskin, stratejik olarak net, taktik olarak kapsayıcı niteliğiyle bugün gelişen sınıf mücadelesinde sarsılmaz perspektifimizdir. Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki gelişmeler gerek devrimci savaş zemininde gerekse toplumsal patlamalar ekseninde güçlü dinamik bir süreci mayalamaktadır. Bugün ‘68 kitle hareketinde, 15-16 Haziran işçi direnişlerinde, ezilenlerin sahip olmadıkları devrimci öncüye Kaypakkaya’nın tarihsel hükmüyle sahip olmanın avantajını taşımaktayız HABER MERKEZİ(11.06.2018)- 1960-1970 tarihsel aralıklarında, tüm dünyayı etkisi altına alan ve iktisadi-siyasal düzenleri, toplumsal çelişki ve sınıfsal, ulusal,…
17 Haziran 2005’te Dersim-Mercanlarda devletin stratejik kuşatma ve saldırısı ile katledilen 17 komünist devrimcinin ölümsüzlüğünün 13.yıldönümü dolayısı ile MKP-MK/SB bir açıklama yaptı. ‘’ 17’ler mücadele siperlerinde zafer bayraklarımızdır’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ(11.06.2018)- ‘’Kimi aylar sınıf mücadelesinin devrimci özü bakımından özel yere sahiptirler. 18 Mayıs, 1 Mayıs gibi. Haziran denildiğinde de zihnimize bazı özel günler düşer. Devrimci tarihe sayısız iz bırakan çok sayıda önemli günün yanında, 15-16 Haziran 1969 işçi sınıfının İstanbul ayaklanması, şiirleriye halkın umutlarını, acılarını ilmek ilmek işleyen şairlerimizden Nazım Hikmet, Orhan…
Devrimcilik adına söylenen veya devrimci gözüken söylem ve siyasetlerin her zaman devrimci olmadığı, bazen devrimci siyaseti baltaladığı tecrübelerle sabittir. “En keskin olan en devrimcidir” anlayışı bilinçli devrimci siyaset karşısında paslanıp sönen yalınkat bir düşüncedir. Marksizm’in ideolojik alandaki en büyük düşmanlarının Marksizm’i kullandıkları, kızıl bayrağa karşı kızıl bayrak salladıkları unutulmadı. Siyasetle stratejiyi/ilke ile siyaseti birbirinden ayrıt etme yeteneği göstermeyen siyaset tarzının gideceği yol duvara toslamaya kadardır. Keskin slogan ve sözler altına saklanan siyaset tarzının barutu devrimin bilimsel planını yürütmeye, soluğu ise her sahada burjuvaziyi alt etmeye yetmez. Seçimlere dönük devrimci siyaset-taktiği,…
%AM, %10 %408 %2018 %08:%Haz

Gezi/Haziran Ayaklanması Üzerine!

Halk kitlelerinin devrim için özneleştirilmesi kendi eserleri olacak devrimin seyircileri değil katılımcıları olmalarının da gereğidir. Bu noktada Haziran Ayaklanması önemli derslerle doludur. Ezilenler kendi talepleriyle birleşik mücadelenin birer parçası olarak bu temelde ortaklaştılar. Gezi üçüncü büyük atılımın, ideolojik, teorik, genel siyasal ve devrimci savaş çizgisinin sentezleşmesinde tıpkı 15-16 Haziran’da olduğu gibi komünist harekete önemli dersler kazandırdı HABER MERKEZİ(10.06.2018)-Gezi Direnişi’nin evrildiği büyük derslerle dolu Haziran Ayaklanması’nın 5. yıldönümünde bu şanlı ayaklanmanın derslerine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminde tıpkı 15-16 Haziran şanlı işçi direnişi dönemecinde olduğu gibi Gezi-Haziran…
%AM, %29 %414 %2018 %08:%May

Almanya’da coşkulu Kaypakkaya anması!

Avrupa’da Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve şahsında devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anıldığı etkinliklerin ikincisi’de Almanya’nın Ştuttgart kentinde coşkulu ve kitlesel bir katılımla gerçekleşti HABER MERKEZİ(29.05.2018)- Enternasyonal proletaryanın Türkiye-Kuzey Kürdistan kolunun temsilcisi olan komünist devrim çizgisinin kuramcısı komünist önder Kayapakkaya’ nın, Amed zindanlarında faşist diktatörlük tarafından işkencehanelerde katledilişinin 45. ve proleter önücü’nün 46. kuruluş yılı vesilesiyle Avrupada organize edilen ettkinliklerin ikincisi Hamburg’tan sonra Avrupa merkezli olarak, Almanya‘nın Stuttgart şehrinde kitlesel ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Avrupa’nın bir çok ülkesinden etkinliğin yapıldığı Almanya Stuttgart kentine gelen yüzlerce kişi yüreklerini komünist önder…
Sosyalist Halk Savaşımızın siperlerinde ölümsüzleşen Yılmaz Kes yoldaşın, cüret edip ileri atılma bilinci, Kaypakkayacı kazanma bilincidir. Bugün, nitel ilerleme sürecinin, teorik, ideolojik, politik, örgütsel beyanlarını, Şahin’le, Mahir’le, Mercan’ la, Eren’le, Eylem’le, Cemile ve On Bir’lerle, sosyalist halk savaşı mevzilerinde, örgütsel nitelikle buluşturma pratiğimiz, Kaypakka’nın açtığı tarihsel çığırdan niteliğini almaktadır. Kaypakkaya ve ardılları, devrimi esas alan, ezilen-sömürülen halkların, mazlum ulus ve inançların özgürlük düşünü gerçekleştirecek, bağımsızlık-sosyalizm ve komünizm yürüyüşünün yolunu gösteriyor HABER MERKEZİ(23.05.2018)- Her yıl geleneksel olarak Avrupa’da yapılan Kaypakkaya ve şahsında devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anıldığı anma etkinlikleri bu…
Enternasyonal proletaryanın Türkiye-Kuzey Kürdistan kolunun temsilcisi olan komünist devrim çizgisinin kuramcısı, komünist önder Kayapakkaya’ nın, Amed zindanlarında, faşist diktatörlük tarafından en vahşi işkencelerle katledilişinin 45 yılı, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Etkinlikte Kaypakkaya şahsında devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin devrimci komünist mirasları sahiplenildi HABER MERKEZİ(23.05.2018)- Her yıl Avrupa’da geleneksel olarak düzenlenen, Komünist Önder Kaypakkaya şahsında “ Parti ve devrim Şehitlerini Anma” etkinliği, bu yıl Stutgart (Merkezi) ve Hamburg (Bölgesel) merkezli olarak planlanmış ve bu planlama gereği, anma etkinliklerinin ilki Hamburg’da gerçekleştirildi. Başından sonuna, Kaypakkaya’ nın ardılları ve yoldaşlarının…
 İşçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesi can bedeli devam etmektir. Dünden bugüne işçi sınıfı ve emekçi halkların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinde milyonlarca isimsiz kahraman yaşamını yitirmiştir. Bazı dönemler bazı isimler, bu isimsiz kahramanlar içinden tarihte önemli roller üstlenirler. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş da enternasyonal proletaryanın ülkemizdeki bayrağını layıkıyla omuzlamış, bilimsel sosyalizmin sancağını ülkemiz topraklarında göndere çekmiştir HABER MERKEZİ(18.05.2018)- 18 Mayıs 1973 komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın ölümsüzlük yıl dönümü dolayısı ile Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yaptı. ‘’ İbrahim Kaypakkaya yoldaş sosyalizm mücadelemizde yaşıyor’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden…
%PM, %18 %577 %2018 %12:%May

DKP’den 18 Mayıs açıklaması!

Devrimci Komünarlar Partisi(DKP) yazılı bir açıklama yaparak 18 Mayıs Kapakkaya ve Hakki Karer şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenleri andı. ‘’ Hakki Karer ve İbrahim Kaypakkaya Birleşik Devrimci Mücadelenin Anahtarlarıdır’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ(18.05.2018)- ‘’Türkiye ve Kürdistan devrimcileri olarak içerisine girmiş olduğumuz Mayıs ayında devrim ve sosyalizm mücadelesinin yol açıcılarını, öncülerini, önderlerini sonsuzluğa uğlurladık, mücadelelerini rehber ediniyoruz. Türkiye Devrimci Hareketi ve Kürdistan Özgürlük Hareketinin nasıl şekillendiğini, mücadele çizgisinin oluşturduğu çıtayı anlamak için idam sehpasında bir an dahi terddüt etmeyen Deniz’lere, bu idamı engellemek…
Düzlemin ilki, gerici sınıflar düzeni ve siyasi iktidarlarına, somutta faşizme karşı siyasi iktidar odaklı devrimci sınıf mücadelesinin görevlerini yürütmeyi kapsar ki, bu kapsamda her türden devrimci eyleme başvurmayı ilkesel olarak reddetmeden kendi güçlerini koruma ve güç biriktirme kaygısı taşıyan bilinçli seçicilikle en uygun mücadele ve eylem biçimleriyle pozisyon almalıdır. Düzlemin ikincisi ise, bu görev ve yönelimi en ağır şartlarda bile hayata geçirip ilerleme perspektifi ve dinamiği taşıyan, dolayısıyla da uzun vadeli devrim mücadelesini sürdürme kapasitesine nicel ve nitel açıdan sahip olan sağlam bir parti örgütlülüğünün tesis edilmesine dönük, ideolojik-teorik-siyasi-örgütsel ve…
Yoldaşları olarak bizler, komünist önder İbrahim Kaypakkaya’dan öğrenmeye devam ediyoruz. O’nun sahip olduğu diyalektik, tarihi materyalist dünya görüşü bize her şeyin hareket halinde olarak değişeceğini ve değişmeyen hiçbir şeyin olamayacağını salık verir. Karşıtların birliği yasasının tezahürünü biliriz. Bir dönem doğru ve bilimsel olan şey, gelişmeler karşısında kendisini yeni şeylere bırakır. Tarihsel olanı akıldan çıkarmamak önemlidir. Gelişmelere hazır reçetelerle yaklaşmak diyalektikten kopmak olur. Somut durumun somut tahlilinin yapılması bu bakımdan elzemdir. Dünyada, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yaklaşık elli yıllık sosyal pratik içinde yaşanan iktisadi, siyasi, sosyal değişimi görmek elzemdir. Bunun bilincinde olan Maoist…
Kaypakkaya yoldaşın ardılı olan partimiz, O’nun tüm mirasına sahip çıkarken, devrimci eylemin örgütleyici, toparlayıcı ve eleştirel gücünü kullanmakla birlikte, proleter devrimci adaletin uygulanmasında da Kaypakkaya yoldaşı takip etti. Kaypakkaya yoldaşın Halk Savaşı Stratejisiyle ortaya koyduğu komünist perspektifini günümüzün somut şartlarına uygun olarak Sosyalist Halk Savaşı Stratejisi temelinde devrim ve görevlerini ağır bedeller pahasına omuzlarken, proleter devrimci adaletin silahlı eylemin gücüyle tecelli etmesi zemininde Kaypakkaya yoldaşı ihbar eden öğretmen Cafer Atan ve Kaypakkaya yoldaşın katili tescilli işkenceci Fehmi Altınbilek faşistini on yıllar sonra da olsa cezalandırdı. HABER MERKEZİ(17.05.2018)- 18 Mayıs 1973’te…
 ABD önderliğindeki İsrail siyonizminin Filistin halkına yönelik işgal, saldırı ve katliamlarına karşı tüm halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve İntifada ruhunu kuşanarak ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmini protesto etmeye çağırıyoruz! HABER MERKEZİ(15.05.2018): İsrail siyonizminin Filistin halkına yönelik işgal ve katliamlarına karşı Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yaptı. ‘’İşgal altında tutulan Filistin kan ağlıyor’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz. ‘’Kudüs, İsrail’in başkenti ilan edilmiştir. ABD Başkanı Trump bu kararı desteklemiş ve kışkırtmada bulunmuştur. Bu durum, birkaç gündür Filistinlilere fiili saldırıya dönüşmüş durumdadır. Filistin’in yeni bir çatışma bölgesine…
Halkın Günlüğü dergisi Mayıs sayısı ‘’Faşist Diktatörlüğe Karşı Halkların Birleşik Mücadelesi Kazanacak’’ manşetiyle çıktı HABER MERKEZİ(12.05.208)-Halkın Günlüğü dergisinin Mayıs ayı sayısı “Faşist Diktatörlüğe Karşı Halkların Birleşik Mücadelesi Kazanacak” manşetiyle çıktı. Dergimizin bu sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; – Mücadele, Direniş ve Mayıs – Baskın Seçim, Sosyalizm ve Demokrasi Güçlerinin Tavrı – ABD-İngiltere ve Fransa’nın Saldırısı ve Suriye’de Derinleşen Emperyalist Dalaş! – 45. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Anısına – Şeriatçı Suudi Arabistan ve Değişim – Doğru Yönelimle Devrimci Pozisyon almanın Seçici Siyaseti Ne Olmalıdır(Perspektif) – Dersim Meselesi ve…
SMF kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaparak 24 Haziran seçimlerine ilişkin politik tavrını paylaşti. Yapılan açıklamada ‘’Milletvekilliği-parlamento seçimlerinde, ittifak politikamız temelindeki perspektiften hareket edilecektir. Kürt ulusal demokratik parti ve güçleri, azınlık ve inançlardan demokratik parti ve güçlerle; diğer demokratik, devrimci, sosyalist parti ve bütün halk güçleriyle ittifaka açığız. Seçimlere girme şartı taşıyan siyasi partiler de dikkate alındığında, bu zeminde gerçekleşmesi esas olan ittifak HDP ile ittifaktır. İttifak anlayışı ve ilkelerimiz önceki seçimlerde geçerli olduğu biçimiyle devam etmektedir. Bazı özgün durumlarda bağımsız milletvekili adayı ile seçime girmek de değerlendirilebilecek bir olgudur’’…
MKP gerillaları, kuruluşunun 46’ncı yılı dolayısıyla bir video yayınladı. Videoda konuşan MKP gerillası, devrim ve komünizm mücadelesinde yaşamını yitiren tüm savaşçıları ve İbrahim Kaypakkaya’yı selamladı. HABER MERKEZİ (26.04.2018) Videoda konuşan MKP gerillası, devrim ve komünizm mücadelesinde yaşamını yitiren tüm savaşçıları ve İbrahim Kaypakkaya’yı selamladı. MKP gerillası konuşmasında, “Türkiye Kuzey Kürdistan ezilen sömürülen tüm dünya tüm emkçi halklarına,bugün 24 Nisan 72 Manifestosu ile yeni bir sürecin köklü bir mücadele tarihinin Kaypakkaya ve yoldaşları tarafından kuruluşunun 46 yılıdır. Faşizmin tüm imha ve saldırılarına karşı kurucu önder Kaypakkaya ve yoldaşlarından devir aldığımız, kızıl…
Komün Gücü Gazetesi’nin internet sitesinde birleşik mücadelenin koşul ve dinamikleri üzerine Maoist Komünist Partisi(MKP) ile yapılan röportajı güncelliğinden ötürü olduğu gibi paylaşıyoruz HABER MERKEZİ (22.04.2018) Komün Gücü Gazetesi’nin internet sitesinde birleşik mücadelenin koşul ve dinamikleri üzerine Maoist Komünist Partisi(MKP) ile yapılan röportajı haber değeri taşıdığından ötürü olduğu gibi paylaşıyoruz 1- Bölge ve Türkiye durumunun içiçe geçtiği bir süreçteyiz. Bu, birçok yönüyle tehlike ve fırsatların olduğu bir süreç. Biz devrimciler birer analizci değiliz. Yaşanmakta olan süreci kendi sınıfımızın gözünden okuyup devrimin olanaklarını nasıl büyütebileceğimize odaklanacağız. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz dünya-bölge-Türkiye durumunu…
Sayfa 1 / 52