18 Mart 2018
MKP Rojava ‘’Şehitlere son sözümüz devrim yeminimizdir’’ başlıklı bir açıklama yaparak Efrin’de ‘’TC’’ nin işgaline karşı kahramanca direnerek ölümsüzleşen devrim savaşçılarını andı HABER MERKEZİ(13.03.2018)- Maoist Komünist Partisi (MKP) Rojava, yaptığı açıklamada, teslim alınmak istenen halkların direnişten ve mücadele etmekten başka tercihlerinin olmadığını ve Efrin halkınında tercihini direnişten yana belirleyerek, mücadele ettiğini belirtti. “Efrin’de görkemli bir mücadele yürütülüyor” Açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Bu çetin ve zor bir savaş olarak tarihe çoktan geçmiştir. Tarih Efrin gibi bir toprak parçasında sergilenen direnişi gelecek nesillere taşıyacaktır. Nasıl ki Paris komünarları tüm Parislilerle, Parislilerin…
Sonuç olarak; Erdoğan-AKP eksenli blok ile bu bloğun karşıtı olan burjuva blok arasında hangisinin seçimleri kazanacağı bizleri ilgilendirmese de, bu blokların ikisinin de eşit şansa sahip olduğu söylenebilir. İki bloğun da kazanma olasılığı birbirine yakındır. Genel koşullar değerlendirildiğinde Erdoğan güruhunun kaybetmesi mümkündür, kaybetmesi gerekmektedir. Fakat seçimlerin adil, demokratik şartlarda gerçekleşmemesi, iktidar-devlet olanaklarının kullanılması, hile ve hırsızlığın istisnasız bir kayde olarak geçerli olması, YSK’nın iktidar çarkının parçası olup hilenin ortağı olup sonuçlar üzerinde oynaması gerçekliği seçimleri kimin kanacağı hakkında yapılan yorumu esasta boşa düşüren özelliktedir… Onlar arasında iktidarı kazanmak için dalaşırken,…
MKP Rojova ‘’TC’’nin Efrin işgali ve işgale karşı direnişte ölümsüzleşen devrim savaşçılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada ‘’ Efrin halkı bu faşist kuşatma ve işgal saldırısı karşısında boyun eğmeyerek geleceğine sahip çıkmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bedel ödemeyi göze almıştır. Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarının da geleceğine sahip çıkmak ve yalanlarla-manipülasyonlarla sürdürülen bu faşist işgal saldırısı karşısında Efrin halkı gibi direnmek-mücadele etmekten başka seçeneği yoktur’’ denildi HABER MERKEZİ(10.03.2018)- MKP Rojova Efrin işgali ve İşgale karşı direnişte ölümsüzleşen devrim savaşçılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ‘’Efrin’le birlikte geleceğimiz işgal ediliyor, Her alanda…
Halkın Günlüğü Dergisi Mart sayısı ‘’Faşist kuşatmaya karşı halkların direnişi büyüyor’’ manşetiyle çıktı HABER MERKEZİ(08.03.2018)- Halkın Günlüğü dergisinin Mart sayısı “Faşist kuşatmaya karşı halkların direnişi büyüyor” manşetiyle bugün çıktı. Güncel-siyasal gelişmelerin analiz-değerlendirmeye tabi tutulduğu Mart sayısında ayrıca ‘’Pozitivizmin Marksizme etkileri üzerine-2’’ yazı dizisinin ikinci bölümüde yer almaktadır. Mart sayısının konu başlıkları şöyle; -Emperyalist barbarlık ve Ortadoğu gerçeği anlaşılmadan Efrin işgali anlaşılamaz! -Siyasal gelişmeler ve burjuva politik dengeler içinde CHP kurultayı! -İktidarın kuşatması altında gerçekleşen HDP kongresi ve siyasal süreç üzerine! -Saltanatın sefillerine! “HDP Kürt ulusunu temsil etmiyor” safsatasının sefaleti! -Toplumu…
Hemen söyleyelim ki, MLM, yani ML’nin yeni nitel aşamasını ifade eden Maoizm seviyesi Marksist doktrinin mevcuttaki en ileri ve gelişkin aşaması olarak, uluslararası Komünist hareketin ve dolayısıyla Maoist Parti’nin de referans alması gereken en ileri nitel düzeydir. Bu bağlamda günümüzün bütün mülahaza ve tartışmalarında başvurulması gereken en ileri kaynak-referans tartışmasız olarak Maoizm ideolojisi ve bilimidir. Ve elbette parti niteliği açısından da Maoist parti modeli esas almamız gereken en ileri komünist parti niteliğidir. Bilimsel sosyalizm teorisinin ulaştığı Maoizm aşamasında ve bu nitel aşamanın mimarı olan Mao Zedung ve 1935 Sunyi toplantısıyla…
Devrim, karşı-devrimle dişe diş mücadele, göğüs göğüse çarpışma ve kana kan savaş içinde gelişerek zafere ulaşacaktır. Diğer bütün mücadeleler ve taktikler bu öze bağlı ve buna hizmet eder tarzda anlam kazanabilir. Siyasi iktidar hedefinden sapmış her mücadele ve taktik biçim son tahlilde burjuva düzenin iyileştirilmesiyle maluldür. Bugün Erdoğan-Saray sultası altında uygulanan açık faşizmin yenilmesi zorunluyken, bu bütün gerici sınıflar iktidarı ve devletinin yıkılması bağlamında anlamlı ve devrimcidir. Erdoğan-AKP iktidarı karşıtlığıyla sınırlanmış mücadele ve siyaset biçimi yeterli olmadığı gibi, devrimci olmayı da hak etmez. Gerçekte devrimci olan siyaset bilumum gerici sınıf…
%AM, %22 %392 %2018 %08:%Şub

Halkevlerine Baskın onlarca gözaltı!

Ankara’da Halkevlerine yönelik yapılan baskınlarda aralarından Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş’ında bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin sosyal medyada yapılan Efrin paylaşımlaırnın olduğu belirtiliyor. Halkevleri bir açıklama yaparak baskın ve gözaltıları protesto etti HABER MERKEZİ(22.02.2018)- Erdoğan/AKP iktidarını devrimci, ilerici ve demokratik toplumsal muhalefete yönelik saldırganlığı pervasız bir biçimde devam ediyor. Bu peravsız saldırganlığa bir yenisi bu sabah Anakara’da eklendi. Ankara’da Halkevlerine yönelik yapılan baskınlarda aralarında Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş’ında bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Yapılan baskın ve gözaltıların gerekçesi olarak ise sosyal medyadaki Efrin paylaşımlarının olduğu…
Devrim ile karşı-devrim arasında düşman lehine olan taktik güç dengesini devrim lehine çevirmenin birden çok daha fazla görevi ve yol-yöntemi vardır. Fakat bütün bu unsurların içinde temel halka/merkezi görev olarak rol oynayan unsur diğerleri üzerinde etki yaparak belirleyici rol oynar. Kuşkusuz ki, merkezi görevin diğer görevlerle beslenmesi, desteklenmesi ve son tahlilde bütünlüklü-birleşik-merkezileşmiş bir mücadele pratiğinin sergilenmesi gerekir. Merkezi halka kaçırılmadan, tüm zincirin tutulması, zincirin bütün halkalarının merkezi halka ekseninde uyumlu bir şekilde birleştirilmesi doğru yaklaşımdır HABER MERKEZİ(19.02.2018)-Düşmanın bizlerden güçlü olmasının belki de en önemli nedenlerinden biri, onun bizlerden daha da…
%PM, %18 %587 %2018 %13:%Şub

Pozitivizmin Marksizm’e Etkileri Üzerine

Yeri gelmişken şunu belirtmek gerekir ki bugünkü ‘iç kriz’ daha da katmerlidir! Marksist felsefe 20. yy’da Mao’nun ardından dondu. 21. yy’da cevap geliştirmekle yüz yüze. Bu bir yanı, diğer yanı ise politik Marksizm günümüzde bir eylem kılavuzu olmaktan çıkarıldı; bir doktrine, ideolojik doğmaya dönüştürüldü. Yani özü küflü Bolşevik arşivlere (Lenin Rus devriminin değişen karakterini anlamayan, ‘eski Bolşevizm’de ısrar edenlere böyle hitap eder) yatırıldı; veçheleri burjuva araçsallara dönüştürüldü vs. burada asıl payın Ortodoksist gelenekte olduğu söylenmelidir. Daha doğrusu Marksizm’in Ortodoksluğun ipine çekilmekten kendini kurtaramıyor oluşudur asıl mesele. Öyleki katı biçimde ideolojiye…
Neden ‘’devrim’’, ‘’siyasi iktidar’’ değil de, ‘’Radikal Demokrasi?’’ Bu sorun merak edilmesi gereken pratik bir muhasebe yoludur. Devrimden, sınıf savaşımından ve sınıf iktidarından kopmanın, geriye dönerek burjuva kapitalist sistemi onararak onu kutsamanın bilimsel sosyalizm teorisi ve sınıf siyasetiyle bir bağı olabilir mi? Kuşkusuz ki, hayır! Sınıf hareketi adına, sınıf devrimini tarihin örümceklenmiş raflarına kaldırıp, köhnemiş gerici sınıf sistemini cilalayarak sunmanın devrimci açıdan bir değeri de, gerekçesi de olamaz. ‘’Radikal Demokrasi’’nin reformcu karakterden beslenen ideolojik yönelimi bunu yapmaktadır. Sınıf devrimi, iktidarı ve mücadelesinden geriye dönük gündeme gelen her yol ayrımı, nasıl…
2013 Haziran Direnişi başta olmak üzere, toplumsal muhalefetin geliştiği süreçlerin hemen ardından kurulan Osmanlı Ocakları, gerici iktidar dalaşında siyasal-ideolojik ortakların açık çatışması olan 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde gerçekleşen AKP-Erdoğan iktidarının darbesi sonrası kurulan SADAT, HÖH gibi paramiliter çeteler, Kuzey Kürdistan’daki kent katliamlarında kullanılan “üniformalı”, Hizbullah-İŞİD güçleri, gerilla alanlarında hangi “resmi” gücün birimi olduğu belli olmayan “Özel Hareket Birimleri”, “TC” iktidarının, ulusal-sosyal kurtuluş mücadelesi ve toplumsal muhalefete karşı devreye koyduğu paramiliter çetelerdir HABER MERKEZİ(17.02.2018)-“Tiranlık Üzerine 20 Yüzyıldan 20 Ders” adlı eserinde, Timothy Snyder’in şu belirlemesi, konumuz açısından çarpıcıdır. “silahlı…
Devletin baskılarını asgariye indirecek, zulmetmesini önleyecek en önemli olay, dışarıda sınıf mücadelesinin yükselmesi ve mevziler kazanmasıdır. İçerdeki devrimci, dışardaki mücadelenin yükseldiğini bilirse, güven duyarsa sistemin önlemleri ona vız gelir. Direnişi tek başına yürütme cesaretine de sahip olur. Dışarda yaprak kımıldıyorsa içerdekinin ruhunda fırtınalar eser. Düşünceleriyle, inancıyla, direnişiyle yıllarca dipdiri ayakta kalmasını sağlar. Sonuç olarak ben diyorumki; cezaevlerinde rehabilitasyon ve teslim almayı engellemenin en etkin yolu dışarda yaprak kımıldamasıdır. Sınıf mücadelesinin her alanda yükselmesidir HABER MERKEZİ(16.02.2018)- Halkın Günlüğü: Öncelikle bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bilmeyen okuyucularımız için, kendinizi…
%AM, %16 %439 %2018 %09:%Şub

Kar tane tane düşüyordu!

Önümüzdeki 8 Mart, Newroz, 24 Nisan, 1 Mayıs, 6 Mayıs ve 18 Mayıs'a Melahat ve Yurdanur'un bilinç ruhuyla kuşanarak sarılalım bu anlamlı günlere ve ardından halaylarımızın rotasını onların yürüdüğü patika yollarına çevirelim. Artık her şiirimiz, her türkümüz ve her okuduğumuz kitap dağ kokmalı, kavgada tutuşulmalı, ki Yurdanur ve Melahat yoldaşların sesine ses olabilelim.... HABER MERKEZİ(16.02.2018)-Berrak gök mavisinden kar tane tane düşüyordu yere. Duygular pelte pelte kaplanıyordu beyaza. Bugünkü düzenden uzaklaştıkça, duyguların, aşkın berraklığıyla özgür akan o mavi munzur kıyısında toplanıyordu bilge gülüşlü kadınlar... Güneşli, sıcak günler yerini rüzgarlı yağmurlara ve…
İşgal üzerine birçok analiz ve değerlendirme yapmak mümkün, ancak hepsinde önemli olan bir boyutu var ki, bunu atlamak bütün yorum ve değerlendirmeleri anlamsız kılar. O şudur: İşgal saldırganlığına karşı Kürt ulusunun demokratik direniş ve mücadelesidir. Bu direniş ve mücadele gerici işgal içinde parlayan bir mızrak gibidir ve tüm sürecin en değerli, en belirleyici ve tek ilerici öğesidir. Yoksul devrimci dünyanın bakması, görmesi ve ilham alması gereken bu meşru demokratik mücadeledir. Devrimci ve Komünist güçlerin işgale karşı irade ve tavrı pek tabi ki, bu direniş içinde yer alma, destekleme ve onunla…
Doktor’u(Mahir Özgül) o bahar yeni birliğimde tanıdım, yeni katılan yoldaşlardan biriydi, kocaman mavi gözleriyle muzip muzip bakar, espri yapacak malzeme arardı, hoş sohbet, esprili, konuşkan bir yoldaştı, gerilla alanına ondan önce gitmiş olmama rağmen alana benden daha hızlı adapte olmuştu, koşulların zorluğu karşısında dirençliydi, askeri ve siyasi kadro olabilme niteliklerini bir arada kendinde toplayabilecek potansiyeli vardı. Halkla kurduğu ilişkide oldukça mütevazı ve samimiydi, gittiğimiz her köyde sevilirdi HABER MERKEZİ(13.02.2018)-Uzun, yorucu ve yıkıcı bir yolculuğun ardından sonbaharın karlı havası karşılamıştı bizi Dersim’de. 2003 sonbaharıydı, Karadeniz’den yeni dönmüştük. Gittiğimiz alanda bölgede bulunan…
%AM, %12 %374 %2018 %07:%Şub

Emperyalizm ‘’TC’’ ve Afrin[*]

AKP iktidarı, iflas etmiş bölge politikasının çıkmazlarında kendine bir yol arıyor. Elindeki imkân ve avantajları büyük ölçüde tükettiği için de herhangi bir gerçek stratejiye sahip değil. İşi bir takım taktik kurnazlıklarla götürme peşinde. Bu, stratejiden yoksun taktik manevralar esas olarak bölgedeki büyük güçler arasındaki rekabet ve çatlaklardan yararlanmaya dayanıyor. Ancak büyük güçler, her türlü kılığa girmeye hazır bu güvenilmez müttefikin durumunun farkında. Onu sınırlı tavizlerle sakinleştirip karşı taraftan uzak tutmak ve yol açacağı istenmeyen durumları engellemek için “idare” ediyorlar. Kısacası Türkiye, daha doğrusu ülkenin üzerine çökmüş yeni rejim, dış politikasında…
%PM, %11 %575 %2018 %12:%Şub

Kürt düşmanı mı, halk düşmanı mı?

Erdoğan iktidarını politik olarak ‘Kürt düşmanı’’ olarak tarif etmek bir gerçeği ifade eder. Ancak adı geçen iktidarı salt böyle tanımlamak yetmez ve eksik olur. Bu iktidarın Kürt düşmanlığını doğrulayan özelliği onun sınıf karakterinden ileri gelir ki, iktidarın en doğru tarifi onun sınıf karakteri açısından tanımlamasıyla mümkündür. Sınıf karakteri gibi, siyasi karakteri de halk düşmanı faşist bir iktidardır Erdoğan iktidarı. Bu gün açık faşizmle karakterize olan tekçi-ırkçı-faşist Erdoğan iktidarı, komprador tekelci sınıfların iktidarıdır, bu sınıf kliklerinden birinin iktidarını temsil etmektedir. Tekçi paradigmaya dayalı Irkçı-faşist Türk milliyetçiliği ekseninde mazlum Kürt ulusu ve…
Halkın Günlüğü dergisinin Şubat sayısı ‘’ Erdoğan diktatörlüğü ‘’Milli Ordusu’’ ÖSO çeteleriyle Efrin’de boğulacaktır’’ manşetiyle çıktı HABER MERKEZİ(10.02.2018)-Halkın Günlüğü dergisinin şubat sayısı okuyucularıyla buluştu. Derginin 11’nci sayısı “Erdoğan diktatörlüğü ‘Milli Ordusu’ ÖSO çeteleriyle Efrin’de boğulacaktır” manşetiyle çıktı. Derginin bu sayısında şu başlıklar yer alıyor; *TC’nin Efrin işgalinin siyasal arka planı! *TC iktidarı ve paramiliter çeteleşme *TKP’nin kuruluşu ve Mustafa Suphi’lerin katledilmesi *TTE sınıf savaşımının devamıdır / İbrahim Ünal ile röportaj *Mücadelenin büyümesi güçlenmekten ve kitlelerle birleşmekten geçer *Günümüzde kadın mücadelesinin özet durumu *“Radikal demokrasi” söylemi ve devrimci bakış *Pozitivizmin Marksizm’e…
%AM, %09 %455 %2018 %09:%Şub

SMF: HDP - HDK Yalnız Değildir!

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) olarak; faşist Erdoğan/AKP iktidarının HDP ve HDK başta olmak üzere tüm toplumsal dinamiklere yönelik barbarca saldırılarını protesto ediyor, bulunduğumuz bütün alanlarda birleşik mücadele ruhunu kuşanarak örgütlü mücadeleyi yükseltmeye ve toplumsal mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Barbarca saldırı, gözaltı ve tutuklama terörüne karşı bütün halkımızı, 11 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan HDP 3. olağan kongresine güçlü bir şekilde katılmaya ve dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz HABER MERKEZİ(09.02.2018)- HDP-HDK’ye yönelik olarak gerçekleştirilen baskı, gözaltı ve tutuklamalara yönelik Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) bir açıklama yayımladı. ‘’HDP-HDK yalnız değildir’’ başlığı ile yapılan açıklamayı olduğu…
Sözü Marksist bilgi teorisinin kitle faaliyetindeki yeri ve önemi üzerine Mao’nun bilimsel analizine bırakıp yazımızı noktalayalım. “Partimizin bütün pratik çalışmalarında doğru önderlik “kitlelerden kitlelere” ilkesine olmak zorundayız. Bunun anlamı şudur: Kitlelerin fikirlerini (dağınık ve sistemleşmemiş fikirlerini) almak ve onları derli toplu hale getirmek ondan sonra yeniden kitlelere gitmek ve kitleler bunları kendi fikirleri olarak benimseyene, onlara sıkı sıkıya sarılana ve onları eyleme dönüştürene kadar bu fikirleri yaymak açıklamak ve bu fikirlerin doğruluğunu bizzat kitlelerin eylemi içinde sınamak. Sonra kitlelerin fikirlerini alıp bir kez daha derli toplu hale getirmek, yeniden kitlelere…
%AM, %05 %446 %2018 %09:%Şub

Tereddütsüz direniş: Kamuran Özcan

5 Şubat 1997’de kaldığı ev faşist polis timlerinin baskınına uğrayan Kamuran Özcan, ölümsüzler kervanına katıldı Kamuran Özcan, Mardin-Nusaybin’de doğdu. Daha sonra ailesi Mersin’e yerleşti. Kamuran, Kürt ulusuna karşı soykırımcı milli baskının aile ve geniş toplumsal kesimler üzerindeki etkisini yakında yaşadı. Milli baskıya karşı yurtseverliğin kültürel dokusu içinde olgunlaştı. İlhakçı-sömürgeci barbarlığa karşı ulusal ve halk direnişlerinin ninnileriyle büyüdü. Mersin’de Kaypakkayacı hareketin saflarında kapitalist sistem ve faşizme karşı mücadelede aktif yer aldı. 1990’ların toplumsal hareketliliği içinde mücadelenin ön saflarındaydı. 90’ların ağır baskı koşullarında örgütsel faaliyeti hakkıyla, örnek bir biçimde yürüttü. Ağırbaşlılığı, halkına…
%AM, %01 %359 %2018 %07:%Şub

Kavganın Kızıl Kadınlarına!

Onların hepsi birer serüven, hepsi birer serüvenciydi. Beş'lerin göçük altında kalışı bir son değil başlangıç niteliğindeydi. Peşlerinden onlarca oğul ve kızları kavga siperlerine gittiler. Düştükleri yerden bayraklarını daha yükseğe çekmek için HABER MERKEZİ(01.02.2018)-Yaşamın akışına müdahale de bulunmak ciddi bir serüvenciliktir aslında. Bazen bu serüvenciler bizim yaşamlarımıza da değerler, bilinçli veya bilinçsiz zamanın koşulları içerisinde. Ölüm haberlerini ilk duyduğumda, aklıma gelen tek şey Ahmed Arif'in o meşhur dizeleri oldu; yürek cehennem, ümit şimdi kar altındadır... O beş serüvenci yürekten üçünü tanıma şansı bulmuştum. Gule'yi, Sefagül'ü ve Derya'yı onlar yaşamlarının belli bir…
Devrimcilik nitelik barındıran ileri ve yüksek bir seviyedir. Bu nitelik mutlak biçimde ilkelere dayanır ve özünü bu kaynaktan alır. Devrimcilikten doğan nitelik, mevcut olanı değiştirme veya ilerleterek geliştirme, gerici olanı devrimci yoldan tasfiye ederek ilerici olanı yaratma ve egemen kılma çabasını söz ve eylem birliği zemininde sergileme özelliğinde karşılık bulur. Devrimciliğin ihtiva ettiği nitelik alelade olmayıp gerici sınıflar düzeni ve toplumsal sistemlerinin belirleyip biçimlendirdiği ya da sınıf çıkarlarına uygun olarak dayattığı kişilikten kesin biçimde ayrışır. Çok daha yalın ifadeyle devrimci nitelik, devrimin hedef, amaç ve ilkelerinden beslenir; devrimci sınıfların gerici…
Örgüt meselesinde bir mühendislik projesi yapma durumunda değiliz, içinden geçilen tarihsel koşullar da çok çeşitlilikler gösterecektir. Ancak yukarıda vurguladığımız mesele, kitlelerin bir özne haline getirilmesi meselesidir. Bilinç meselesini atlayan sürüleştirilmiş bir kitle psikolojisinden bahsediyor değiliz. Bir bilinçle buluşmayan proletarya ve kitle nesne durumunu aşamaz, dolayısıyla örgüt bilinçtir, roldür ve inisiyatiftir. Bu rol ve inisiyatif kitle ile birleştirilmek durumundadır. Elitler ve memurlar topluluğundan çıkmanın yolu da budur. Örgüt bir hünerli beyinler topluluğu değildir, baştan itibaren de böyle ele alınmamalıdır. Örgüt bir özgürleştirme eylemidir. Komünizme gidişte bu eserin bizzat yapıcısı olan kitlelerin…
Sayfa 1 / 52